Canal de protecció de dades 

Benvinguts al nostre Canal de Protecció de Dades. Des d’aquí podreu accedir a diversos formularis per a traslladar les vostres consultes o suggeriments al nostre Delegat de Protecció de Dades, exercir els vostres drets en relació a les dades personals, comunicar tractaments que considereu indeguts o violacions de seguretat.

Consultes i suggeriments al nostre DPD

Traslladeu les vostres consultes i suggeriments al Delegat de Protecció de Dades (DPD)

Exercici de Drets

Voleu exercir els vostres drets en relació a les vostres dades personal ?

Conegueu els vostres drets pel que fa al tractament de les vostres dades personal a través d’aquest enllaç.

Comunicar un tractament indegut

Feu-nos saber si penseu que estem fent un tractament indegut o ilegítim de dades personals.

Notifica una Violació de Seguretat

Feu-nos saber si penseu que estem fent un tractament indegut o ilegítim de dades personals.

“Com a Delegat de Protecció de Dades de la Fundació Consorts Guasch, de Capellades, em plau posar-me a disposició dels seus usuaris, familiars i treballadors.

El centre està compromès en garantir un tractament adequat de les dades de les persones amb qui es relaciona, el que comporta garantir-ne la seva confidencialitat, integritat, qualitat i disponibilitat.

Estic a la vostra disposició per a atendre qualsevol consulta que em vulgueu traslladar pel que fa al tractament de les vostres dades personals i la garantia dels vostres drets, d’acord amb les previsions del Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea.”

Xavier Paradell

Delegat de Protecció de Dades
Fundació Consorts Guasch

Informació sobre els vostres DRETS

Conegueu quins són els vostres drets en relació a les dades de caràcter personal i com exercir-los, i qui és el Delegat de Protecció de Dades (o DPD) i les seves funcions, 

Dret a tenir INFORMACIÓ sobre el tractament de les vostres dades

En relació a les vostres dades personals teniu dret a conèixer:

 • PER A QUÈ UTILITZEM LES SEVES DADES
  • Qui les té
  • Per què les tenim
  • A qui les podem cedir, si s'escau
  • Qui en són els seus destinataris
 • EL TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES TEVES DADES o Fins quan les utilitzarem
 • QUE POTS PRESENTAR UNA RECLAMACIÓ DAVANT L'AGÈNCIA DE PROTECCION DE DADES
 • SI PRENEM DECISIONS AUTOMATITZADES, O SI ELABOREM PERFILS (que no és el nostre cas) I QUINES SÓN LES SEVES CONSEQÜÈNCIES

Dret a demanar-nos la SUSPENSIÓ del tractament de les vostres dades

Podeu demanar-nos que suspenguem el tractament de les vostres dades:

 1. Si impugneu l'exactitud de les vostres dades, mentre verifiquem aquesta exactitud
 2. Si exerciu el vostre dret d'oposició al tractament de les vostres dades dades, mentre es verifica si els nostres motius legítims prevalen sobre els vostres drets

Dret a sol·licitar la CONSERVACIÓ de les vostres dades

 • Si considereu que el tractament que fem de les vostres dades és il·lícit i us oposeu a la supressió de les dades, sol·licitan-nos la limitació del seu ús
 • Si les dades les necessiteu per a la formulació, exercici o defensa de les vostres reclamacions

Dret a sol·licitar-nos la PORTABILITAT de les vostres dades a d'altres proveïdors de serveis

 • En un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, sempre que sigui tècnicament possible per a la seva portabilitat i quan els haguem utilitzat / tractat amb el vostre consentiment o per existir un contracte

Dret a RECTIFICAR les vostres dades

 • Quan siguin inexactes
 • Quan estiguin incompletes

Dret a que SUPRIMIM les vostres dades

 • Si féssim un tractament il·lícit de les dades
 • Si desapareix la finalitat que va motivar el tractament o la recollida de les dades
 • Quan revoquis el teu consentiment
 • Quan t'oposis al tractament

Dret a OPOSAR-VOS al tractament de les vostres dades

 • Per motius personals, excepte que en poguem acreditar un interès legítim
 • Quan el tractament tingui per objecte el Marketing Directe 

Dret a REVOCAR EL CONSENTIMENT donat prèviament

Quan la base jurídica que legitima el tractament és el consentiment, teniu dret a retirar-lo o revocar-lo en qualsevol moment.

La retirada o revocació del consentiment no té efectes retroactius. Per tant, no afecta la licitud del tractament fonamentada en el consentiment previ a la retirada.

Preguntes Freqüents

Què són les Dades Personals

Una dada personal és qualsevol informació sobre una persona física identificada o identificable (l’interessat).

S’ha de considerar persona física identificable qualsevol persona la identitat de la qual es pot determinar, directament o indirectament, en particular mitjançant un identificador, com per exemple un nom, un número d’identificació, dades de localització, un identificador en línia o un o diversos elements propis de la identitat física, fisiològica, genètica, psíquica, econòmica, cultural o social d’aquesta persona.

Quines dades personals tractem a Fundació Consorts Guasch

Fonamentalment tractem dades personals dels nostres usuaris i familiars, així com dels nostres empleats. Però també tractem dades de persones que vénen a demanar informació sobre el centre, o altres que ens envien el seu currículum, entre d’altres.

Què és un Delegat de Protecció de Dades ?

El delegat de protecció de dades té, entre d’altres, les funcions següents:

 • Informar i assessorar el responsable o l’encarregat i els treballadors sobre les obligacions que imposa la normativa de protecció de dades.
 • Supervisar que es compleix la normativa.
 • Assessorar respecte de l’avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades.
 • Cooperar amb l’autoritat de control.
 • Actuar com a punt de contacte per a qüestions relatives al tractament.
Com contactar amb el Delegat de Protecció de Dades ?

Podeu contactar amb el nostre delegat de protecció de dades per diversos canals:

 1. Omplint el formulari corresponent d’aquesta pàgina
 2. a través del telèfon: 626 17 51 53
 3. o per correu-e enviant un missatge a: dpd.fcg@xpfconsulting.com

tENIU UNA PREGUNTA DIFERENT ?

Traslladeu les vostres consultes i suggeriments al Delegat de Protecció de Dades (DPD)