Què fem

Protecció de Dades de Caràcter Personal

Adaptació d’organitzacions al compliment de la normativa sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal 

El Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) de la Unió Europea; la Llei Orgànica de Protecció de Dades i de Garantia dels Drets Digitals (LOPDiGDD); la Llei de Serveis de la Societat de la Informació Informació i Comerç Electrònic (LSSIiCE), entre d’altres, estableixen obligacions per part dels responsables de tractaments de dades personals que persegueixen la garantia dels drets de les persones (empleats, clients, usuaris, pacients, alumnes, …) en relació al tractament de les seves dades personals.

Servei extern de DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES (DPD/DPO) per a organitzacions 

El Reglament General de Protecció de Dades preveu que algunes activitats econòmiques, en funció dels seus tractaments, hagin de disposar de la figura del Delegat de Protecció de Dades (DPD, també conegut com a DPO en anglès). Aquest és el cas de les Residències per a Gent Gran, Clíniques, etc.

L’Externalització d’aquest servei, a banda dels avantatges que comporta, resulta inevitable per a moltes organitzacions petites i mitjanes.

 

Adaptació de seus web a la Normativa sobre Protecció de Dades Personals i presència a Internet

Les seus web són una extensió de l’activitat de moltes organitzacions, quan no constitueixen el seu core business (ex. e-commerce).

La gestió de la web comporta tractar dades considerades personals dels seus usuaris y visitants (registres de visites, formularis web, espais restringits per als usuaris,…) (ex. e-commerce, extranets, …).

Per això es fa necessari incloure clausulats sobre la Política de Privacitat en el tractament de dades personales, Termes i Condicions Generals d’Ús del lloc web, tractament de les cookies y solicitar consentiments per al tractament de les dades aportades y generades.

xpfConsulting and Advising

Serveis d'adaptació a la normativa de Protecció de Dades Personals | Servei de Delegat de Protecció de Dades | Consultoria de Recursos Humans en Residències i atenció a la Dependència (Gestor de Jornada i Calendaris Laborals)