Què fem

Els nostres serveis

Protecció de dades de Caràcter Personal

 • Consultoria
 • Adaptació organitzativa, tècnica i normativa
 • Servei de Delegat de Protecció de Dades

Gestió d'Horaris i Organització de Torns de Treball en Residències

 • Consultoria per a disseny o redisseny de torns de treball
 • Programa de Gestió de Calendaris Laborals, Planings Setmanals, Compliment Jornada Laboral, Compliemtn de ràtios de personal.

Estudis de Viabilitat per a Residències de Gent Gran

 • Estudis de viabilitat Econòmico-Financera
 • Estudis de Mercat
 • Disseny de Plans Funcionals

Servei d’Adaptació a la normativa sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal

Acompanyament en el procés d’adaptació de la vostra organització a la normativa sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal.
La normativa vigent, partilarment el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) de la Unió Europea, comporta la obligació de prendre les mesures legals, organitzatives i tècniques necessàries per a garantir els Drets en el tractament de les dades de caràcter personal de col·lectius com clients o empleats, entre d’altres col·lectius.

 

⇒ Empreses de tots els sectors | Residències per a Gent Gran

Servei extern de DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES (DPD/DPO)

La normativa actual disposa la obligatorietat que Residències per a Gent Gran, Centres Mèdics, Clíniques Dentals o Oftalmològiques, entre d’altres, comptin amb la figura del Delegat de Protecció de Dades, com qualsevol altra entitat que tracti històries clíniques dels seus usuaris i pacients. 

⇒ Residències per a Gent Gran | Clíniques Dentals | Clíniques Oftalmològiques | Centres Mèdics

Programa de Gestió de Jornada i Calendaris Laborals per a Residències de Gent Gran i Centres d’Atenció a la Dependència

Automatitzeu i simplifiqueu la gestió dels calendaris i plannings del personal:

 • Generador automàtic de calendaris laborals
 • Generador automàtic de plannings 
 • Seguiment de les incidències laborals i el compliment de jornada anual
 • Càlcul automàtic de plusos de cap de setmana i festius o hores extraordinàries
 • Càlcul permanent de ràtios

 

⇒ Residències per a Gent Gran | Centres de Dia | Altres Entitats del Sector de la Dependència

Consultoria en Gestió d’Horaris i Organització de Torns de Treball en Residències

Acompanyem els nostres clients en diferents aspectes de gestió:

 • Disseny i reorganització de torns i horaris de treball. Confecció de plannings / planilles.
 • Gestió i control del compliment de la jornada màxima anual.
 • Disseny de Plans Funcionals.
 • Preparació d’expedients i tramitació de la Inscripció de nous centres al RESES de la Generalitat de Catalunya

 

⇒ Residències per a Gent Gran | Centres de Dia | Altres Entitats del Sector de la Dependència

Estudis de Viabilitat Econòmica y Financera per a centres d’atenció a la dependència 

Tan per a nous emprenedors com per a veterans en el sector, us podem confeccionar Estudis de Viabilitat econòmica per a la construcció, reforma o ampliació de centres, amb els que, a banda de prendre les millors decisions per al vostre projecte, podreu fer partíceps del mateix a tercers, siguin altres socis o entitats financeres.

 

⇒ Residències per a Gent Gran | Centres de Dia | Altres Entitats del Sector de la Dependència

  Estudis de Mercat per a centres d’atenció a la dependència 

  Els Estudis de Mercat estan orientats a valorar l’existència de demanda real d’un servei social en una zona determinada, i recolzar les projeccions econòmiques dels estudis de viabilitat econòmica.

  ⇒ Residències per a Gent Gran | Centres de Dia | Altres Entitats del Sector de la Dependència